Trích Dẫn Mỗi Ngày

Trích Dẫn Mỗi Ngày

Nếu ta không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho ta. Tất cả do nội tâm ta, do ta không chịu buông xuống.

Lời Phật Dạy
Tin Tức Phật Giáo

Tin Tức Phật Giáo

Lễ tưởng niệm Huý kỵ thứ 19 cố Hoà thượng Thích Định Quang

Tin Tức

Lễ tưởng niệm Huý kỵ thứ 19 cố Hoà thượng Thích Định Quang

23.10.2020 - Duyên Khởi

Ngày 4/10/2020 (nhằm mùng 7/9 Canh Tý), Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng Minh (HĐCM), Hội đồng Trị s...

Tưởng niệm Huý Nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Tắc An

Tin Tức

Tưởng niệm Huý Nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Tắc An

20.10.2020 - Duyên Khởi

Sáng ngày 20/10/2020 (nhằm mùng 4/9 năm Canh Tý), tại chùa Thiền Tôn 2 (quận 2,TP. HCM), Môn đồ đệ t...

Khánh tuế bách niên Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu

Tin Tức

Khánh tuế bách niên Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu

14.10.2020 - Duyên Khởi

Chiều ngày 14/10 (nhằm ngày 28/8 năm Canh Tý), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban ...