Thanh Minh Tự - Nét chùa cổ vươn mình trong nắng và gió

Đại lộ di sản

Thanh Minh Tự - Nét chùa cổ vươn mình trong nắng và gió

16.07.2020 - Duyên Khởi

Phan Thiết - một vùng đất của nắng và gió, với địa hình cánh cung trải dọc trên vùng biển Nam – Trun...

Phi Lai Cổ Tự - Nơi xuất thân của những bậc thượng sĩ

Đại lộ di sản

Phi Lai Cổ Tự - Nơi xuất thân của những bậc thượng sĩ

14.07.2020 - Duyên Khởi

Đến với vùng đất Thất sơn huyền bí, ghé qua một chốn thiền môn nổi danh, nơi được lưu truyền là chốn...