Tăng ly chúng Tăng tàn

CON ĐƯỜNG PHỤNG SỰ

Tăng ly chúng Tăng tàn

02.02.2022 - Khải Tuệ - Theo Thư Viện Hoa Sen

Một bậc đế vương xuất hiện, muôn nghìn quân sĩ rạp mình tung hô vạn tuế, một thế chuyển mình của sư ...