Tăng ly chúng Tăng tàn

Tăng ly chúng Tăng tàn

02.02.2022 - Khải Tuệ - Theo Thư Viện Hoa Sen

Một bậc đế vương xuất hiện, muôn nghìn quân sĩ rạp mình tung hô vạn tuế, một thế chuyển mình của sư ...

Chi Tiết

Tăng ly chúng Tăng tàn

02.02.2022 - Khải Tuệ - Theo Thư Viện Hoa Sen

Một bậc đế vương xuất hiện, muôn nghìn quân sĩ rạp mình tung hô vạn tuế, một thế chuyển mình của sư ...

Chi Tiết