Đại đức Thích Minh Niệm: "Sắm đôi giày tốt để đi qua mọi chông gai"

CON ĐƯỜNG PHỤNG SỰ

Đại đức Thích Minh Niệm: "Sắm đôi giày tốt để đi qua mọi chông gai"

06.09.2021 - Như Danh/ Báo Giác Ngộ thực hiện

GNO - Trong những ngày dịch bệnh hoành hành, ở một góc bình an, Đại đức Thích Minh Niệm cùng những t...