Sáng nay, 13/10 (nhằm 26/8 năm Canh Tý), tại Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) TP.Hồ Chí Minh trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc Đại Giới đàn Huệ Hưng được diễn ra từ ngày 12-15/10/2020 (25-28/8 năm Canh Tý).

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM); HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM; HT. Thích Hiển Tu – Phó Thư ký Thường trực HĐCM – Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM; HT. Thích Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM; HT Thích Như Niệm; HT Thích Giác Tường; HT. Thích Viên Minh; HT đồng UVTT HĐCM. HT. Thích TỊnh Hạnh; HT Thích Như Tín; HT. Thích Giác Hà, HT. Thích Giác Dũng; HT. Thích Giác Cầu – đồng thành viên HĐCM – Chứng minh PGVN TP HCM. HT. Yoshimizu Dachi – nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản; HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm; HT. Thích Minh Thông – Tuyên luật sư cùng chư Tôn đức HĐTS, các Ban, Viện Trung ương, Văn phòng 2 T.Ư GH và Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM, 24 quận, huyện.

HUY_0952 Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng cùng chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng chứng minh

HUY_0871 Giới tử cung nghinh chư Tôn tịnh đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Sau phần giới thiệu và tuyên bố lý do, HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn đọc diễn văn khai mạc Đại giới đàn. Trong diễn văn, Hòa thượng nhấn mạnh: “Phật sự hàng đầu của Giáo hội là ổn định nếp sống thiền gia tại các cơ sở tự viện, phát huy năng lực hành đạo của chư tôn đức Tăng, Ni qua mọi chương trình hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực chuyên môn của Giáo hội và xã hội, trong đó trọng yếu là đào tạo tăng tài, chuyền bá chánh pháp, khai kiến giới đàn, truyền trao giới pháp cho Tăng, Ni có đủ điền kiện thọ giới ngõ hầu; Đại giới đàn là trường tuyển người làm Phật. Từ giờ phút này, các giới tử với ba nghiệp trang nghiêm, bổn tâm thanh tịnh, một lòng thành kính cầu thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ trao truyền cho giới tử tại 05 Giới trường nghiêm tịnh, trở thành 1 tân Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di và Sa di ni, một thành viên của Giáo hội, một vị đạo sư cho đàn hậu học trong tương lai”.

HUY_0822 HT.Thích Thiện Tâm đọc diễn văn khai mạc

Thay mặt GHPGVN TP. HCM, Hoà thượng Thích Lệ Trang – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã cung tuyên Tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng – Tôn hiệu của Đại giới đàn.

HUY_0835 Hoà thượng Thích Lệ Trang cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Huệ Hưng

Hoà thượng Thích Trí Quảng ban lời huấn từ: “Đức Phật dạy, trong Tứ sanh lục đạo, chỉ có loài người mới có thể xuất gia, mới có thể làm sa môn, mới có thể làm thánh, làm Phật. Chúng ta may mắn làm người, nhưng có nhiều người không được lãnh thọ giáo pháp vì có nhiều chướng duyên. Vì vậy, đã được làm người, đã vượt qua những kỳ thi khảo hạch, vượt qua những quy định Giáo hội, hôm nay chính thức đăng đàn thọ giới trở thành 1 thành viên GHPGVN. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người đi xuất gia. Vượt qua các kỳ sát hạch, đủ điều kiện nhưng có điều kiện vô cùng quan trọng đó là chí thành khẩn thiết cầu được chánh pháp đức Phật ban cho. Hoà thượng Hụê Hưng là một vị cao Tăng trong hiện đại, ngài đã làm được điều đó, các huynh đệ được thọ giới trong giới đàn Huệ Hưng, chúng ta cố gắng làm được việc đó. Cầu giác linh Hoà thượng chứng minh cho tất cả đàn hậu bối hôm nay phát tâm thọ giới trong giới đàn mang tôn danh Ngài cũng được thanh tịnh và trí tuệ xứng đáng là người kế thừa mạng mạch của Phật giáo trong thời hiện đại”.

HUY_0922 Hoà thượng Thích Trí Quảng ban lời huấn từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng tán thán sự trang nghiêm của Đại giới đàn và chúc cho Đại giới đàn thành tựu viên mãn: “Trung ương GHPGVN tán thán các giới tử đã vượt qua khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo hội, đặt trọn niềm tin, hướng về đây với tấm lòng trí thành được thọ giới. Các Tăng, Ni giới tử đã được đăng đàn thọ giới, gặp được Phật, Pháp, Tăng, gặp được Tam bảo, gặp được GHPGVN TP.HCM khai Đại giới đàn truyền trao chánh pháp. Sau đó, Hòa thượng nhắc nhở các giới tử “Sau khi đắc giới, phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật trang nghiêm thanh tịnh, như giữ gìn mạng sống của chính mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng danh là Trưởng tử của đức Như Lai như đức HT. Huệ Hưng đã làm và đạt được”.

HUY_0958 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán sự trang nghiêm của Đại giới đàn.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. HCM Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới Đàn. Theo đó, Đại giới đàn Huệ Hưng do BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức từ ngày 12-15/10 (nhằm 25 – 28/8 năm Canh Tý). Theo TT.Thích Thiện Quý, Đại giới đàn Huệ Hưng có hồ sơ giới tử Tăng Ni tham dự khảo hạch với 772 giới tử đủ điều kiện nhập giới đàn. Theo đó, địa điểm truyền giới cho Giới tử Tăng (Bắc Tông): Việt Nam Quốc tự (giới tử Tỳ kheo, Sadi); Chùa Thanh Tâm (Bình Chánh) địa điểm truyền giới cho giới tử Ni (Bắc Tông, Tỳ kheo Ni, Thức Xoa Ma Na), chùa Bửu Quang (Thủ Đức) cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di – Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh; Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh), cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di Hệ phái Khất sĩ; Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) cho giới tử Tỳ-kheo Ni, Thức xoa, Sa-di Ni Hệ phái Khất sĩ.

HUY_0885 TT.Thích Thiện Quý báo cáo tổng quát

Đại diện cho 772 giới tử tham dự đã dâng lời phát nguyện “…Sau khi thọ lãnh giới pháp chúng con sẽ luôn luôn kính Giới luật như mạng sống của mình, luôn nghiêm trì giới pháp, trang nghiêm tự thân, sống đời mô phạm, sớm tối chuyên cần dồi trau Thánh điển, thân cận thiện tri thức, để tiến tu đạo nghiệp xứng là hàng đệ tử của Đức Phật…”

HUY_0912 Giới tử Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

HUY_0852

HUY_0874

HUY_0983

HUY_0871 Toàn cảnh lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng PL.2564

HUY_0900

HUY_0991

HUY_1009

Duyên Khởi