Theo chương trình Đại giới đàn Huệ Hưng tại TP.HCM, chiều ngày 12/10, chư Tôn đức Thường trực Ban kiến đàn cùng Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố đã đến Tu viện Huệ Quang nơi trú xứ của cố Hoà thượng Thích Huệ Hưng để cử hành nghi thức thỉnh tôn tướng và di ảnh của cố Hoà thượng về giới trường Việt Nam Quốc.

Quang lâm Tu viện Huệ Quang có HT. Thích Minh Thông tuyên luật sư Giới đàn dẫn đầu, di cùng có HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Thiện Xuân, HT.Thích Hạnh Ngộ, HT.Thích Hiển Đức – đồng uỷ viên Ban kiến đàn, chư Tôn đức các tiểu ban. Ban Nghi lễ Phật giáo TP do HT.Thích Lệ Trang trưởng ban làm sám chủ.

HUY_0561

HUY_0565

HUY_0572

HUY_0575

HUY_0587

HUY_0593

HUY_0584

HUY_0608

Nơi trú xứ của cố Hoà thượng Thích Huệ Hưng, chư Tôn đức Ban kiến đàn đã thành kính dâng hương cúng dường, đại Tăng tác bạch cung thỉnh Tôn tướng và Di ảnh cố Hoà thượng tại Tổ đường Tu viện Huệ Quang trở về tôn trí tại giới trường Việt Nam Quốc Tự.

HUY_0617

HUY_0632

HUY_0633

HUY_0642

HUY_0646

Nơi giới trường Việt Nam Quốc, Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng Ban kiến đàn cùng các giới tử trang nghiêm túc trực chờ cung nghinh di ảnh Hoà thượng Thích Huệ Hưng từ Tu viện Huệ Quang trở về.

HUY_0647

HUY_0662

HUY_0665

Chuông trống bát-nhã liên hồi vang lên trong không gian giới trường trang nghiêm, giới tử thanh tịnh, thành kính năm vóc sát đất để cung đón ban kinh sư đang cung thỉnh di ảnh, đi đầu dẫn thỉnh là Trưởng lão Hoà thượng trưởng ban kiến đàn.

HUY_0666

Sau khi di ảnh của Hoà thượng Thích Huệ Hưng được tôn trí trang trọng tại giới trường, Hoà thượng Phó Pháp chủ cùng đại chúng nhất tâm đảnh lễ trước Giác linh cố Hoà thượng tôn danh Đại giới đàn. Theo đó, giới trường Nam tông (Tổ đình Bửu Quang), giới trường Khất sĩ (Tịnh xá Trung Tâm), giới trường Ni (chùa Thanh Tâm), giới trường Khất sĩ Ni (Tịnh xá Ngọc Phương) lần lượt tiến về lễ trường để nhận di ảnh cung thỉnh về giới trường trực thuộc để làm lễ tấn đàn truyền giới.

Duyên Khởi