Người có Tâm

Văn hóa

Người có Tâm

16.03.2021 - Thích Trung Hữu

Chúng ta thường nghe nói, con người “quý ở chữ tâm”, “hơn nhau ở chữ tâm” hay “sống phải có tâm”. Cụ...