Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, tên khai sinh là Phan Minh Hoàng (sinh ngày 17 tháng 10 năm 1950, Trà Vinh). Ngài xuất gia năm 1960 tại chùa Phước Tường (xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Hiện tại Hòa thượng đang giữ chức Chủ tịch hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

HTTTN

Ban Biên Tập